SKAFA - ÅTERVINNING - VI

Steg 1 - Kunden kommer med fordonet till oss.

Steg 2 - Registrering & kvalitetsbedömning av bil
Så fort bilen kommit in till oss avregistreras den i bilregistret & ges en ny identitet. Därefter skapas ett dokument i vårt datasystem som är grunden i hela processen. Bilen kvalitetsbedöms sedan utefter dess skick, mil & årsmodell.

Steg 3 - Funktionstest av bil
Är bilen körbar så körs den normalt & sedan tas kompressionsprov på motorn efter ordentlig varmkörning / provkörning. Även växellåda & bakaxel testas liksom all övrig utrustning.

Steg 4 - Dränering av miljöfarliga vätskor & demontering av delar
Bilen töms på alla miljöfarliga vätskor såsom motor & växellådsolja, bromsvätska, ac-köldmedia & div andra komponeneter som ex kvicksilverbrytare. Därefter demonteras de delar som skall sparas & kvalitetsbedöms noggrant!

Steg 5 - Delar läggs in på data
Alla sparade delar registreras i vårt datasystem & får ett unikt nummer (Det vi kallar lagernummer) & varje del knyts automatiskt till det dokument som skapades tidigare (Steg 2) så all info om bilen som delen kom från finns tillgänglig på ett smidigt sätt.

Steg 6 - Delar märks upp & läggs in på lagret
Varje del märks upp med en lapp som innehåller den viktigaste informationen & sedan läggs delen på avsedd plats ute på lagret. Sista steget är att registrera lagerplatsen & delens nummer med en streck-kodsläsare & sedan för in uppgifterna i datorn så vi snabbt & enkelt hittar delen.

Steg 7 - Den tomma karossen ställs ut i väntan på hämtning
När alla delar som skall sparas är bortplockade fraktas bilen ut på gården & allt glas demonteras bort. Därefter återstår bara transport till kvarnen i Malmö som maler den i småbitar och sorterar upp allt material för återvinning.