SKAFA - ÅTERVINNING - LAGENSKAFA Bilskrot AB
arbetar för en miljömässigt sund utveckling. Miljöfrågor integreras som en naturlig del i en ansvarsfull, effektiv och lönsam verksamhet. SKAFA Bildemontering skall utvecklas med målsättningen att minska användningen av naturresurser. Vi skall som ett minimum följa de lagar och andra krav som vi är berörda av. Målet skall vara att ständigt förbättra verksamheten ur miljöhänseende.