0 Objekt

Återvinning

Miljö

Vi arbetar för en miljömässigt sund utveckling. Miljöfrågor integreras som en naturlig del i en ansvarsfull, effektiv och lönsam verksamhet. SKAFA Bildemontering skall utvecklas med målsättningen att minska användningen av naturresurser. Vi skall som ett minimum följa de lagar och andra krav som vi är berörda av. Målet skall vara att ständigt förbättra verksamheten ur miljöhänseende

Vad gör vi?

Steg 1 - Kunden kommer med fordonet till oss
Steg 2 - Registrering & kvalitetsbedömning av bil

Så fort bilen kommit in till oss avregistreras den i bilregistret & ges en ny identitet. Därefter skapas ett dokument i vårt datasystem som är grunden i hela processen. Bilen kvalitetsbedöms sedan utefter dess skick, mil & årsmodell.

Steg 3 - Funktionstest av bil

Är bilen körbar så körs den normalt & sedan tas kompressionsprov på motorn efter ordentlig varmkörning / provkörning. Även växellåda & bakaxel testas liksom all övrig utrustning.

Steg 4 - Dränering av miljöfarliga vätskor & demontering av delar

Bilen töms på alla miljöfarliga vätskor såsom motor & växellådsolja, bromsvätska, ac-köldmedia & div andra komponenter som ex kvicksilverbrytare. Därefter demonteras de delar som skall sparas & kvalitetsbedöms noggrant!

Steg 5 - Delar läggs in på data

Alla sparade delar registreras i vårt datasystem & får ett unikt nummer (Det vi kallar lagernummer) & varje del knyts automatiskt till det dokument som skapades tidigare (Steg 2) så all info om bilen som delen kom från finns tillgänglig på ett smidigt sätt.

Steg 6 - Delar märks upp & läggs in på lagret

Varje del märks upp med en lapp som innehåller den viktigaste informationen & sedan läggs delen på avsedd plats ute på lagret. Sista steget är att registrera lagerplatsen & delens nummer med en streck-kodsläsare & sedan för in uppgifterna i datorn så vi snabbt & enkelt hittar delen.

Steg 7 - Den tomma karossen ställs ut i väntan på hämtning

När alla delar som skall sparas är bortplockade fraktas bilen ut på gården & allt glas demonteras bort. Därefter återstår bara transport till kvarnen i Malmö som maler den i småbitar och sorterar upp allt material för återvinning.

Adress

Gjuterigatan 4, 261 35 Landskrona

Telefon

0418-155 00

E-post

info@skafa.se

X